SAL7380, Act: V°115.3-R°116.1 (248 of 450)
Search Act
previous | next
Act V°115.3-R°116.1  
Act
Date: 1486-10-13
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-10 by Jef Willemsens
It(em) augustijn opden berch als p(ro)cur(eur) van jouffr(ouwe) lijsbetten/
van boesschot wed(uwe) jans wijlen opden berch sijnd(er) moed(er)/
die nae den rechte d(er) stat van loven(e) in sijne(n) leven(en)/
come(n) en(de) geleyt was tot allen den goede(n) des edelen/
he(re)n jacops wijlen greve va(n) zalmen in p(rese)ntia heeft/
gekint en(de) gelijt gehave(n) en(de) ontfangen te hebben(e) vande(n)/
edelen en(de) moegen(den) h(er)toge willem(me) h(er)toge tot gulke/
en(de) totten berghe greve te ravensb(er)ge hee(r) te heynsb(er)ge/
te diest te sichen(en) (et)c(etera) en(de) dat uut hande(n) mathijs vande(n)/
rode sijns rintmeest(er)s in sijne(n) voirs(creven) lande van diest/
de helicht van lxxxv r(inssche) gul(den) eenen stuv(er) vi mijten/
die vrouwen yzabeelen van glymes wed(uwe) des voirs(creven)/
greven van salmen vielen te paesschen lestleden Bekynnen(de)
//
de selve p(ro)cur(eur) hem d(aer)aff v(er)nuecht en(de) wel betailt sceldende/
volcomelic quijte den voirs(creven) hertoge sijnen rintmeest(er) en(de)/
allen ande(re)n des quitan(cie) behoeven(de) vanden voirs(creven) t(er)mijne van/
bamisse paesschen lestleden en(de) allen ande(re)n t(er)mijne(n) voe(r) den/
selven paesschen verschenen cor(am) tybe thenis oct(obris) xiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-27 by Claire Dejaeger