SAL7380, Act: V°238.2 (463 of 882)
Search Act
previous | next
Act V°238.2  
Act
Date: 1487-01-13
LanguageNederlands

Transcription

2021-11-03 by Jef Willemsens
Want jan hubrechts als geleyt nae des(er) stat recht voir sijn/
wettich gebreck uut crachee van scepen(en) brieve(n) van loven(e) tot allen/
den goeden beyde have en(de) erve jans van erps soe wair die gelege(n)/
sijn hem met brieve(n) van des(er) stat gescr(even) aende(n) meye(r) va(n) cumptich/
oft sijne(n) stadhoude(r) te bynckem alle de selve goede behoirlijck/
heeft doen leve(re)n en(de) den selven janne van erps dach va(n) rechte/
doen besceyden te (com)pare(re)n alh(ier) inde banc voir meye(r) en(de) scep(enen)/
van loven(e) oft hij hem tegen de voirs(creven) leveri(n)ge hadde wille(n)/
oppone(re)n Tot welken dage noch oic op heden als ten v(er)stre/
ken(en) dage va(n) rechte hij niet gecompar(er)t en es noch p(ro)cur(eur)/
van sijne(n) wegen den voirs(creven) geleydden (com)pare(re)nde en(de) trecht/
voirt v(er)sueken(de) Soe hebben scepen(en) va(n) loven(e) t(er) misse manisse(n)/
smeyers nae dat hen bij resc(ri)pte jans vanden dorpe dieneers/
ons gened(ichs) he(re)n en(de) des voirs(creven) meyers va(n) cumptich tot bynckem/
behoirlijck hadde gebleken de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dachbesceydinge/
geschiet te sijne gewesen voir een vo(n)nisse dat men den voirs(creven)/
geleydden vande(n) voirs(creven) goede(n) houde(n) soude inde macht va(n)/
sijne(n) scepen(en) brieve(n) voirs(creven) alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) come(n)/
es in scampno januarii xiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2021-05-11 by kristiaan magnus