SAL7380, Act: V°32.1 (72 of 449)
Search Act
previous | next
Act V°32.1  
Act
Date: 1486-07-28
LanguageNederlands

Transcription

2020-08-20 by Jef Willemsens
It(em) arndt hanckart en(de) marie couckeroul in p(rese)ncia hebben gekint/
en(de) gelijt gehave(n) en(de) ontfangen te hebben(e) van lamb(er)de dufay/
de so(m)me van acht pet(er)s eens Te weten(e) elck van hen vier/
pet(er)s dair aff die den voirs(creven) arnde en(de) marien gevallen sijn/
te kersmisse en(de) sint jansmisse beyde lestleden van dien xi gulden/
peters erflijc die de voirs(creven) arnt marie en(de) meest(er) joes couckeroulx/
als erfgename(n) qui(n)tens wijlen couckeroul jairlijcx ten t(er)mijne(n)/
voirs(creven) hebben en(de) heffen(de) sijn opde herberghe geheete(n) tsweert toe/
behoiren(de) den voirs(creven) lamberde Scelden(de) hem vande(n) voirs(creven) viii pet(er)s/
alse voir huer part te weten(e) elc van hen van vier peters/
en(de) niet voirde(r) volcomelijck quijte Promitt(entes) null(atenus) alloq(ui) aliq(u)[o]/
iu(r)e sp(irit)uali vel seculari (et)c(etera) Sed war(andizare) cor(am) liefkenrode thenis/
julii xxviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-02-06 by Claire Dejaeger