SAL7380, Act: V°9.2 (23 of 450)
Search Act
previous | next
Act V°9.2  
Act
Date: 1486-07-03
LanguageNederlands

Transcription

2020-07-14 by Jef Willemsens
Achtervolgen(de) desen hebben de voirscr(even) segg(er)s hue(r) uytsp(ra)ke/
ende appointeme(n)t gedaen ende v(er)claert inder manie(re)n h(ier)nae/
volgen(de) Te weten(e) dat de voirscr(even) henr(ick) damoede met zijnder/
huysvrouwe(n) tot zijnder cost ende last vanden voirs(creven) vier mudde(n)/
corens den voirs(creven) he(re)n henricke tsijnder manisse(n) ov(er)geve(n) sal/
de p(ri)cipale brieve van dien en(de) de voirs(creven) goede en(de) pande/
vanden selve(n) erfpachte geheelijck quite(re)n en(de) quijt schelden alsoe/
dat zij d(aer)aff in toecomen(de) tijden ongepraemt sulle(n) blive(n) en(de) va(n)/
dier quitan(cie) gelove(n) inne te stane en(de) warant te zijne tege(n)/
eene(n)yegelijkcken Ende des sal deselve h(er) henrick he(n) sculdich/
zijn te geve(n) en(de) te betale(n) lv pet(er)s te liiii pl(a)c(ken) tstuck deen/
helicht d(aer)aff te paesschen naestcomen(de) en(de) dander helicht/
tsint andriesmesse d(aer)nae volgen(de) quol(ibet) ass(ecutu)[m] cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-02-08 by Agata Dierick