SAL7380, Act: V°91.5-R°92.1 (187 of 450)
Search Act
previous | next
Act V°91.5-R°92.1  
Act
Date: 1486-09-18
LanguageNederlands

Transcription

2020-12-19 by Jef Willemsens
It(em) denijs vanden putte wonen(de) te wynghe die soe sij hij
//
seyden in hueri(n)gen hadde tpaenhuys oft bruwerie gelegen te cortelke/
opde vroente toebehoiren(de) willem(me) v(er)roest in p(rese)ntia heeft/
voirt v(er)huert en(de) bekint v(er)huert te hebben(e) de selve bruwerie/
met allen hue(re)n toebehoirte(n) cornelise van scherbeke sone wilen/
willems Te houden en(de) te gebruycken va(n) s(in)[t] jansmisse lestlede(n)/
eene(n) t(er)mijn van drie jae(re)n vervolgen(de) elcx jairs d(aer)enbynne(n)/
om en(de) voe(r) sesse r(inssche) gul(den) te lx pl(a)c(ken) tstuck s(in)[t] jansmisse/
te betalen(e) den voirs(creven) denijse En(de) noch om eene ame biers ten/
selve(n) tijde alle jae(re) te betalen(e) den selve(n) denijse quol(ibet) ass(ecutu)[m]/
It(em) de voirs(creven) cornel(is) sal houden sijnen t(er)mijn due(re)nde de huysinge/
vand(er) voirs(creven) brouwerien in goed(er) rep(ar)atien vand(er) ond(er)ster rijkelen/
ned(er)weert It(em) cornel(is) sal sculd(ich) sijn de biervate tot x toe/
te houden(e) wat(er)vast en(de) die te laten soe hijse vonde(n) heeft/
It(em) alsmen aende brouwerie e(n)nich werck doet maken sal/
cornel(is) den wercliede(n) den montcost geve(n) sijne(n) t(er)mijn due(re)nde/
En(de) alle dese vorweerden (et)c(etera) Inde su(n)t fideiussores d(i)c(t)i cornelii/
ind(ivisim) et ind(iffe)r(e)n(te)r et quilibet p(ro) toto margareta va(n) oucle/
e(us) m(ate)r (com)mor(ans) apud libbeke et walterus smisman f(ilius) wil(he)lmi/
gener d(i)c(t)e m(ar)garete ac sorori(us) d(i)c(t)i cornelii (com)mor(ans) apud/
corbeke ov(er)dijle Et p(ri)m(us) cor(am) liefkenrode hoeve(n) sept(embris) xviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-20 by Claire Dejaeger