SAL7381, Act: R°104.3-V°104.1 (236 of 883)
Search Act
previous | next
Act R°104.3-V°104.1  
Act
Date: 1487-10-02

Transcription

2022-10-28 by Greet Foblets
Allen den ghenen doen cont dat de eerbe(re) en(de) voirsienige/
hee(re) en(de) meest(er) meest(er) dierick van gruene(n)dale doctoir in/
decret(en) geconstitueert volcome(n) macht p(ro)cu(r)atie ende/
auc(tori)teyt gegeve(n) heeft pauwelse oliviers joh(ann)ese heyms
//
willem(me) van leefdale gheerde duegens geh(eeten) dueghe de gruyte(re)/
jacoppe witteman aut Alle sijn saken q(ue)stien geschillen (et)c(etera) Te/
verware(n) te mane(n) (et)c(etera) in mel(iori) forma Promitt(ens) rat(um) renu(n)c(ians)/
salvo iusto calculo cor(am) g(odefrido) berghe vynck nausnyde(re) oct(obris)/
secu(n)da
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-20 by Xavier Delacourt