SAL7381, Act: R°106.4-V°106.1 (243 of 883)
Search Act
previous | next
Act R°106.4-V°106.1  
Act
Date: 1487-10-03

Transcription

2022-11-01 by Greet Foblets
Allen den ghene(n) dat vrouwe marie van bronsberge/
vrouwe tot dongelb(er)ge wed(uwe) he(re)n jans wijlen va(n) don/
gelb(er)ge ridders cu(m) tuto(r)e heeft geconstitueert gesedt vol/
come(n) macht p(ro)cu(r)atie en(de) auc(tori)teyt gegeve(n) ja(n)ne va(n) don/
gelberge hue(re)n sone amela del herbatte meye(r) tot dongel/
beert janne rassin ja(n)ne cabo lamb(er)de sandra lamb(er)de
//
duffay willem(me) van lele gheerde duegens geheete(n) de gruyte(re)/
jacoppe le bucq en(de) pauwelse oliviers aut Alle hue(r) saken/
questien en(de) geschillen die sij alsnu uuytstaen(de) heeft oft naemails/
hebben sal moegen voir alle gerichte(n) (et)c(etera) Te verware(n) te mane(n) (et)c(etera)/
in meliori forma Promitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo cor(am) g(odefrido)/
berghe vynck octobris iii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-20 by Pieter Soetewey