SAL7381, Act: R°140.4 (320 of 883)
Search Act
previous | next
Act R°140.4  
Act
Date: 1487-10-26

Transcription

2023-10-24 by Greet Foblets
It(em) pet(er) boschman briede(r) heeft gehuert en(de) bekint gehuert te/
hebben(e) tegen ja(n)ne va(n) baussele als p(ro)cur(eur) d(er) kinde(re)n wille(m)s/
wijlen wijtvliet twee vie(re)ndeel wijng(ar)ts gelege(n) opte(n)/
steenwech buyte(n) d(er) borchporte(n) bijden poel ald(air) Te houde(n)/
en(de) te wercken va(n) nu voirtane eene(n) t(er)mijn van ne/
ghen
tweelf ja(r)en Elcx jairs d(air)enbynne(n) om en(de) voe(r)/
twee pet(er)s te xix stuvers tstuck drie pl(a)c(ken) p(ro) st(ufero) Es/
vorweerde dat peter dese wijngarde sal doen/
wynnen ende wercken gelijck reengenoote(n) bove(n) en(de)/
beneden ende dien laten gelijck hij dien alsnu aen/
veert heeft Ende dese vorweerden en(de) condicien (et)c(etera)/
cor(am) m(athia) berghe vynck octobris xxvi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-20 by Xavier Delacourt