SAL7381, Act: R°68.4-V°68.1 (147 of 883)
Search Act
previous | next
Act R°68.4-V°68.1  
Act
Date: 1487-08-20

Transcription

2022-11-19 by Greet Foblets
It(em) jan van hamele sone wijlen karels heeft geloeft/
dat hij janne de cuype(re) ende clase voelkens van/
waenrode ter manissen d(er) selver oft des eens van/
hen behoirlijck goeden ende vestigen sal in alsulken/
erfgoede(n) ter nuwercapellen gelegen alse de voirs(creven)/
wijlen kaerle jans vader voirmaels bij uutdagen
//
oft anderssins vercregen heeft en(de) den selve(n) toe te behoire(n)/
plagen nae uutwijsen van scepen(en) brieve(n) va(n) loven(e) ov(er)/
bracht bij laten henricx wijlen bouwens Et t(antu)m cor(am)/
m(athijse) berghe nausnydere augusti xx
ContributorsGreet Stevens
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-12-20 by Xavier Delacourt