SAL7381, Act: V°105.2-R°106.1 (240 of 883)
Search Act
previous | next
Act V°105.2-R°106.1  
Act
Date: 1487-10-02

Transcription

2022-11-02 by Greet Foblets
Want g(heer)t duegens geh(eeten) de gruyte(re) als geleyt ond(er) den/
ande(re)n totte(n) goede(n) laureys fricx soewair gelege(n) sijn he(m)/
met ja(n)ne de putte(re) vorste(r) behoirl(ijc) heeft doen leve(re)n/
twee silve(re)n schalen die ja(n)ne vande(n) dale becke(r) voir/
eene(n) r(inssche) g(ulden) d(er) twee r(inssche) g(ulden) erflic die hij hadde op ja(n)ne/
roesart als p(ri)ncipael en(de) laur(eyse) voirs(creven) als sijne(n) borghe/
bijde(n) selve(n) laur(eyse) pantsgewijse in hande(n) gestelt wa(r)en/
Welke rinte voirs(creven) geheelijc gelost en(de) gequete(n) was en(de)/
den selve(n) ja(n)ne vande(n) dale dach va(n) rechte doen/
besceyden te compare(re)n inde banc voir meye(re) en(de) scepen(en)/
van loven(e) oft hij hem d(air) tege(n) hadde willen oppone(re)n/
ald(air) hij hem niet en heeft come(n) oppone(re)n den voirs(creven)/
geleydden (com)pare(re)nde en(de) trecht voirt v(er)sueken(de) Soe/
hebben scepen(en) va(n) loven(e) t(er) manissen smeyers gewesen/
voir een vo(n)nisse nae dat hen gebleken hadde de voirs(creven)/
executie geschiet te sijne dat men den voirs(creven) goeden
//
geleydden vanden voirs(creven) goeden houden soude inde macht/
van sijne(n) beleyde alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen/
es In sca(m)pno octobr(is) ii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-20 by Xavier Delacourt