SAL7382, Act: R°114.2-V°114.1 (222 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°114.2-V°114.1  
Act

Transcription

2023-10-29 by 
Ende alse vanden ande(re)n goeden en(de) sculden die hij hem/
oick hadde doen leve(re)n des voirs(creven) jans lantmete(re) tot ned(er)/
hespen te weten(e) tcore(n) metten stroo van eene(n) dach(mael) lants
//
wynt(er)vruchts liggen(de) tot pontsarts huyse ende seven lichte/
gulden(en) aende thiendene(re)n te weten(e) janne en(de) m(er)ten(en) m(er)tens/
en(de) te ov(er)hespen eene(n) swertten osse van drie ja(r)en tot/
andries sroosen als dat oic bleeck bijden voirs(creven) resc(ri)pte/
sustin(eer)de hij wair jan de lantmete(re) voirs(creven) johannes vrancx/
oft ande(re) dair op gedaicht niet en compar(eer)den oft sijn/
scepen(en) brieve(n) en(de) leveringen en wed(er)leyden dat hem en(de)/
sijne(n) beleyde die oick aengewesen souden wordden tot/
sijnd(er) wettig(er) scult behoeff es gewijst als vo(r)e nae dien/
de voirs(creven) johannes vrancx p(rese)nt sijnde hem d(air)aen niet/
en stiet en(de) de voirs(creven) lantmete(re) noch ande(re) noch oic p(ro)cur(eur)/
van hue(re)n voir oogen niet en quame(n) soe v(er)re sij niet/
en compar(eer)den ten opstane va(n) meye(re) en(de) scepen(en) dat/
men den voirs(creven) geleydden vanden voirs(creven) pe(n)ni(n)gen en(de)/
goeden houden soude inde macht van sijne(n) scepen(en)/
brieve(n) van loven(e) alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) come(n)/
es in scampno septembr(is) xviii
Contributors
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2013-01-24 by Sabrina Keyaerts