SAL7382, Act: R°153.1-V°153.1 (288 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°153.1-V°153.1  
Act

Transcription

2020-01-07 by Dirk De Wever
Item lijsbeth van sintruyden heeft gehuert en(de) bekint gehuert/
te hebben(e) tegen ydeken veerma(n)s de stove geheete(n) de roose/
met huer(er) toebehoirte(n) Te houden te hebben en(de) te gebruyck(en)/
van sinte andries avont lestleden eene(n) t(er)mijn va(n) zesse/
jae(re)n lanck v(er)volgen(de) te weten(e) alle weken om en(de)/
voe(r) twintich st(uvers) iii pl(a)c(ken) voe(r) den st(uver) Met condicien/
dat eenyegelijck vand(en) voirscr(even) p(ar)tien sal moeghen/
scheyden ten drie jae(re)n behalven dat de ghene die/
alsoe scheyden sal willen der ande(re)n p(ar)tie(n) dat sal moet(en)/
condigen een half jaer te vore(n) Item is vorw(er)de dat/
ydek(en) voirscr(even) sal moege(n) visite(re)n huere stove zoe/
dicke alst huer gelieve(n) sal zonder wed(er)segg(en) va(n) yema(n)de/
It(em) es oick vorweerde dat lijsbeth niet meer weke(n)/
en sal late(n) verstrijcken zonder betalen dan drie weken ten lanxsten It(em) es voirts condicie dat de voirscr(even)/
lijsbeth mett(er) voirscr(even) stove(n) sal moege(n) doen hue(re)n vrijen/
wille met verhue(re)n en(de) and(er)ssins behalve(n) nochtans alsoe/
dat de gebue(re)n d(air)omtrint d(aer)over gheclach gheen geclach/
en sulle(n) doen It(em) voirts es te weten(e) dat de/
beruerlijcke goede d(er) stove(n) voirscr(even) toebehoiren(de) d(aer)inne/
nochta(n)s niet begrepe(n) en is dlijwaet dwelck lijsbette(n)/
alleene toebehoirt alsnu ten yngane va(n) des(er) hueri(n)ge(n)/
gestelt geordineert en(de) getaxeert zij(n) op drie en(de) veertich/
rinssche gul(den) tstuck te xx st(uvers) iii pl(a)c(ken) p(er) st(uver) met (con)d(icie)/
oft de selve beruerlijcke goede ten afscheyden(e) va(n) lijsbette(n)/
beter bevonde(n) sulle(n) worden dat de voirs(creven) ydek(en) der selv(er)/
lijsbette(n) dat [aldaer] op richte(n) en(de) betalen sal ende oft oick die/
alsdan arg(er) bevond(en) worde(n) dat sal lijsbeth ydek(en) voirg(enoempt)/
oplegge(n) en(de) betale(n) ende zoe wa(n)neer die schattinge/
gebue(re)n sal dat die geschien sal tot halve(n) coste oick/
en sal lijsbeth gheen have moege(n) uuyter stove(n) dragen/
/ zonder consent vand(en) voirscr(even) ydeken cor(am) liefkenrode/
hoeven decembr(is) prima
ContributorsSabrina Keyaerts , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-08-29 by Inge Moris