SAL7382, Act: R°169.4 (307 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°169.4  
Act

Transcription

2020-03-17 by Mi-Je Van Gils
Item m(ar)griete cost(er)mans wettige huysvrouwe henr(ix) pauwels alsnu/
gevangen sitten(de) te stertbeke en(de) wouter bruysten al(ia)s pauwels/
woenen(de) ts(in)t jorijs te weerde in p(rese)ntia hebben gekint wettelijck/
vercocht te hebbene weyne steve(n)s zone claus drie siste(re)n rocx/
ijsscherscher maten cum vanno et penna b(e)n(e) p(re)parati erfspachts/
De welke de zelve henr(ick) en(de) zijn huysvrouwe jairlijcx heffen(de)/
zijn te kersmesse aen ende op huys ende hoff met zijnd(er) toebehoirte(n)/
gelegen te tombeke inder vrijh(eit) van ov(er)ijssche tusschen de strate/
geheeten moed(er)lane gaen(de) ten huyse wert roelofs van meldert/
t(er) eend(er) comen(de) opder moed(er)lanen beke en(de) den boeg(ar)t m(ar)griete(n) colpaerts
ContributorsHadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2012-08-30 by Inge Moris