SAL7382, Act: R°178.4 (322 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°178.4  
Act

Transcription

2020-01-07 by Dirk De Wever
It(em) marck crauwels heeft geloeft te betalen(e) ja(n)ne uuyt(er) helicht geheete(n)/
de putte(re) vorste(r) en(de) marien couckeroul bynne(n) eene(n) jae(re) nae dat den peys/
vanden twiste jegewoirdich zijnde tegen den roemsche(n) coni(n)ck uutgeroepe(n)/
en(de) gepubliceert zall zijn alh(ier) in des(er) stadt en(de) oic te bruessele de so(m)me/
van xxx rinsguld(en) te lx pl(a)c(ken) tstuck en(de) niet eer als van zeke(re)n greyne/
van tarwen dwelc de selve marc tegen den selve(n) putte(re) gecocht heeft/
met condicien oft jan en(de) marie beyde aflivich worden eer de so(m)me voirs(creven)/
verschene(n) wae(re) dat in dien gevalle dese schult volgen zal alleene den/
erfgename(n) jans de putte(re) oft den genen dien zij dat met hue(re)n/
testamente gemaict sulle(n) hebben cor(am) vos vynck januarii ultima
ContributorsInge Moris , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-08-30 by Inge Moris