SAL7382, Act: R°222.3-V°222.1 (394 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°222.3-V°222.1  
Act

Transcription

2020-01-07 by Dirk De Wever
It(em) katlijne (vacat) weduwe jans wijlen trudens va(n) dunb(er)ghe/
ende m(ar)griete huer dochter in behoirliken manie(re)n uuyt hue(re)n broode/
gedaen hebben bekint ongesundert en(de) elc voir al dat zij sculdich/
zijn van wettig(er) schult arnoldo kyp uut saken van verloepe/
ende resten van ombetaeld(er) schult dair inne de voirs(creven) wijlen/
jan ende sij te hemweert gehouden zijn van hueri(n)gen vanden/
hove ende zeke(re)n goede(n) die de voirs(creven) jan vanden voirs(creven) arnold(en)/
gehouden heeft met t(er)mijne(n) van jae(re)n nu ov(er)leden zijnde/
te dunberge ende dair omtrint gelegen de so(m)me van drie/
ende negentich rinsgul(den) tstuck te xx stuv(er)s en(de) xii(½) pl(acken)/
welke so(m)me sij ende elc van hen den voirs(creven) arnold(en) geloeft/
hebben ende geloven te betalen tot sijnre manissen als/
verwonnen schout Geloven(de) voirt de voirs(creven) wed(uwe) en(de) kinde(re)/
want de voirs(creven) jan de huysinge vanden hove te zijne(n) last/
/ sculdich was te houden in goeden state van wande ende/
van dake ende oic de lande ende goede bezaeyt te laten tzijne(n)/
afscheyden nae inhoudt der pechtingen d(air)af hier voirmaels voir/
scepen(en) van loven(e) gesciet eve(n) verre zij metten voirs(creven) arnold(en)/
van nuwer vorweerden niet en connen ov(er)comen dat zij/
dan tvoirs(creven) hoff ende goede sulle(n) laten in state en(de) besaeyt/
alsoe de selve voir vorweerde(n) begrijpen zonder argelist/
cor(am) oppendorp vos aprilis secunda
ContributorsMarika Ceunen
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-09-05 by Inge Moris