SAL7382, Act: R°223.3 (396 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°223.3  
Act

Transcription

2020-01-07 by Dirk De Wever
It(em) joes van ov(er)beke zone wijle(n) daneels heeft gehuert en(de) bekint/
gehuert te hebbene van reyne(re)n trissene(re) de ca(m)me geheeten den/
yngel met alle(n) hue(re)n toebehoirten gelegen te vynckenbosch/
Te houdene ende te hebbene van sinte jacops dage naistcomen(de)/
over een jair om ende voe(r) xlviii rinsgul(den) te lx pl(a)c(ken) tstuck/
te drie t(er)mijne(n) te betalen(e) te weten(e) den yersten t(er)mijn/
nu sint jacops dage naistcomen(de) den ande(re)n te kersmesse/
d(air) nae ende den lesten tsint jacops dage dat come(n) sal over/
een jair quol(ibe)t ass(ecutu)m It(em) es vorweerde oft de voirs(creven) joes/
inde voirs(creven) ca(m)me yet woude gemaect hebbe(n) dat hij dat/
zal moegen doen maken op zijne(n) cost Item es noch vorw(er)de/
dat de voirs(creven) reyne(r) de voirs(creven) ca(m)me los houde(n) zall van/
alle(n) co(m)me(re)n ende lasten die de selve ca(m)me sculdich mochte/
wesen uuytgenome(n) den tolbye(r) toebehoiren(de) m(ijn) hee(re) den abt/
van p(er)cke Item es condicie oft geviele dat god verbieden/
wille datt(er) e(n)nigen brant quame bij viande(n) oft anderssins/
dat de selve joes gestaen zal betalen(e) vande(n) tijde dat hij/
de selve ca(m)me gehoude(n) hebben zall It(em) dat de voirs(creven) joes de/
voirs(creven) ca(m)me nyemande and(er)s verhue(re)n en zall ten zij bij (con)sente/
vand(en) voirs(creven) reyne(r) en(de) alle dese vorw(er)den (et)c(etera) cor(am) hoeve(n) vos april(is) vi
ContributorsInge Moris , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-09-05 by Inge Moris