SAL7382, Act: R°252.1 (428 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°252.1  
Act

Transcription

2013-01-29 by Dirk De Wever
Nae dien dat bijden raide vand(er) stadt op hede(n) gecompareert zijn/
peet(er) vaes als mo(m)boir lynkens vaes zijnder docht(er) die hij hadde/
van katlijne(n) wile(n) van oirbeke zijnen wive docht(er) wilen henricx/
mathijs van oirbeke marie ende lijsbeth van oirbeke met hue(re)n man/
en(de) mo(m)boir wettige kinde(re) des voirs(creven) wile(n) henricx van oirbeke/
inden name van hen selven ende van he(n)neken ende grietken/
van oirbeke hue(re) brued(er) ende zust(er) buyte(n) lants zijnde te kynne(n)/
geven(de) hoe dat hen zeke(re) goede beruerlic ende omberuerlic aenge/
storve(n) ende verschene(n) wae(re)n bijd(er) doot ende aflivicheyt der voirs(creven)/
huer(er) ouders ende dat de huysinge(n) hen verstorven wae(re)n gescape(n)/
geheelic te vergaene opdat die niet versien en werde(n) van/
rep(ar)acien ende anders bege(re)nde alsoe dat hen bijden hee(re)n/
geconsenteert werde de voirs(creven) haeffelike ende beruerlijke goede/
te moege(n) deyle(n) ende oic thuys gelege(n) opden keyberch/
acht(er) den bellairt te moege(n) vercoepen en(de) ten hoochsten te/
bringen ende dairaf guedi(n)ge ende vestich(eyt) te doene mette(n)/
naesten magen ende vrinden vanden zelven kinde(re)n beyde/
van svaders ende moeders wege(n) welke beg(er)te den raet/
aengehoort hebben(de) heeft den selven raet hen des voirs(creven) es/
geconsenteert en(de) belieft ende hen tot mo(m)boirs geordineert/
bij ov(er)bringen(e) ende electien van hen te weten(e) joesen van/
oirbeke goessen tybe van svaders wege(n) jan de wairsegge(re)/
en(de) jan van hoevelde vand(er) moed(er) wege(n) om al tgene te/
doene des inden vercoepe ende deylingen voirscr(even) diene(n) en(de)/
behoe(re)n zal moege(n) in consilio opidi maii xii/
ContributorsMarika Ceunen , Sabrina Keyaerts
Moderated bySabrina Keyaerts
Last update: 2012-09-05 by Inge Moris