SAL7382, Act: R°54.1 (95 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°54.1  
Act

Transcription

2020-01-07 by Dirk De Wever
It(em) gord de wairsege(re) gord de wairsege(re) sijn sone en(de)/
matheeus van e(re)nboudeghem alle wonen(de) te wiltsele/
in p(rese)ntia hebben gehuert en(de) bekint gehuert te hebben(e)/
tegen meeste(re)n pete(re)n vand(er) heyden cyrurgijn als mo(m)boir/
va(n) jouffr(ouwe) katlijne(n) vande(n) berghe sijnd(er) huysvr(ouwe) wed(uwe)/
henricx wijlen van wynghe alsulken beemde/
houden(de) omtri(n)t vier boende(r) alse de voirs(creven) jouffr(ouwe)/
katlijne heeft liggen(de) in lovene(re)nbeemde in twee/
stucken in shabraensbroecxken Te houde(n) en(de) te hebben(e)/
va(n) s(in)t halfmeye lestled(en) eene(n) t(er)mijn va(n) drie jae(re)n/
v(er)volgen(de) Elcx jairs d(air)enbynne(n) om en(de) voe(r) xxvii/
rinssche gulden(en) te lx pl(a)c(ken) tstuck half s(in)te m(er)tens/
misse en(de) half te paesschen te betalen(e) quo den/
voirs(creven) meeste(re)n pete(re)n quol(ibet) ass(ecutu)[m] Met (con)dicien dat/
de voirs(creven) meest(er) pet(er) jairlijcx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
hebben sal en(de) moete(n) he aenveerde(n) tvie(re)ndeel vande(n)/
hoeye opde voirs(creven) goede jairlijcx wassen(de) sijn vie(re)n/
deel vanden coste(n) van maeyen(e) en(de) ande(re) dragen/
en(de)
sculd(ich) sijn te drage(n) en(de) alsoe den voirs(creven) p(er)sone(n)/
huerlinge(n) tvie(re)ndeel vand(er) voirs(creven) so(m)men te cortten(e)/
It(em) de voirs(creven) huerlinge en sulle(n) niet gericht sijn/
noch gheen recht hebbe(n) inde willige(n) opde voirs(creven)/
goede staen(de) En(de) des sulle(n) sij oic ongehoude(n) sijn/
int vege(n) en(de) ruyme(n) vande(n) voor grechte(n) aen en(de)/
omtri(n)t den goede(n) staen(de) cor(am) vos vynck julii xxii
ContributorsInge Moris , Agata Dierick , Jos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-07-19 by Agata Dierick