SAL7382, Act: R°55.3 (98 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°55.3  
Act

Transcription

2019-12-01 by 
Item jan van onckele woonen(de) inden bonten osse ende lijsbeth sijn wijf/
in p(rese)ntia hebben gekint ende gelijt oppenbairlijc dat he(m) gerart van/
baussele van wegen gerarts sijns soens met gereeden pe(n)ni(n)ge(n) gequijt/
ende afgeleet heeft die acht rinsguld(en) die sij jairlijcx in lijfpensien/
hadden ende hieve(n) aen ende op een rente van acht love(n)sche peet(er)s/
ende acht rinsguld(en) besedt ende v(er)pant op de goede ende heerlicheyt/
van waenrode metten toebehoirten toehoiren(de) he(re)n philipse van/
schoenhoven ridder Geloven(de) van dien acht rinsguld(en) lijfpens(ien) noch/
vanden acht(er)stelle van dien voirtaen niet meer te spreken noch recht/
te sueken in gheend(er) manie(re)n ende van deser kynnessen den voirs(creven)/
vader ende soene altijt genoech te zijne oftse he(m) erghens te nauwe/
hadden gedaen sonder der gelovers cost hier wae(re)n over vos vynck/
julii xxiiii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-08-24 by Inge Moris