SAL7382, Act: R°57.2 (105 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°57.2  
Act

Transcription

2023-10-29 by 
Want jacop le bucq als geleyt nae des(er) stadt recht voir/
sijn wettich gebreck uut crachte va(n) scepen(en) brieve(n)/
va(n) loven(e) tot allen den goede(n) have en(de) erve jans de/
myenche soe wair die gelege(n) zijn hem met brieve(n) van/
des(er) stadt gescr(even) aende(n) meye(re) va(n) linshain oft sijnen stad/
houde(re) alle de selve goede behoirlijck heeft doen leve(re)n/
oft pete(re)n comelinck d(er) stadt bode in sijne(n) name en(de) den selve(n)/
ja(n)ne de myenche ende ande(re)n hande aende voirs(creven) goede/
hebben(de) dach va(n) rechte doen besceyden te compare(re)n inde/
banck voir meye(re) en(de) scepen(en) van loven(e) oft sij hen tegen de/
voirs(creven) leveringe hadden willen oppone(re)n aldair sij niet en/
(com)par(eer)den noch (pro)cur(eur) van hue(re)n wegen den voirs(creven) geleydde(n)/
compare(re)nde en(de) trecht voirt versueken(de) Soe hebben scepen(en)/
van loven(e) t(er) manissen smeyers nae dat hen bij raporte/
en(de) cleernissen des voirs(creven) boden behoirlijck hadde gebleken/
de voirs(creven) executie geschiet te sijne gewesen voir een/
vo(n)nisse soe v(er)re de wed(er)p(ar)tie vanden geleydden/
niet en compar(eer)t ten opstane va(n) meye(re) ende scepen(en) dat/
men den selve(n) geleydden vande(n) voirs(creven) goede(n) houde(n) soude/
inde macht va(n) sijne(n) scep(enen) br(ieven) beleyde en(de) leveringe(n) voirs(creven)/
alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) come(n) es in sca(m)pno julii xxiiii
Contributors
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2012-08-24 by Inge Moris