SAL7382, Act: R°92.5-V°92.1 (179 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°92.5-V°92.1  
Act

Transcription

2013-01-07 by Dirk De Wever
It(em) arnt de scoesitte(re) al(ia)s de hove(n)make(re) metse(re) heeft gelooft/
jouffr(ouwe) katlijne(n) va(n) langrode wed(uwe) jans wijlen de witte/
te comen(e) sond(er) eenich v(er)treck oft weygeringe lang(er) te /
moege(n) maken des dond(er)daichs nae loven kermisse naist/
comen(de) te wercken en(de) metsen met sijne(n) brued(er) ende/
ande(re)n gesellen d(air) hij gewoenlijck es mede te werken(e)/
en huer huysen gelegen inde borchstrate bij hem v(er)dingt
//
en(de) dat hij arnt selve in p(er)sone twee dage v(er)volgen(de) sal/
blive(n) en(de) metse(n) en(de) dan moegen gaen en(de) come(n) en(de) dande(r)/
p(er)sone(n) d(air) laten sond(er) uut den wercke te moege(n) gaen eer/
tselve voldaen sal wesen en(de) tselve werck voldoen ten/
prijse vand(er) stadt wercmeest(er)s cor(am) oppendorp hove aug(usti)/
penulti(m)a/
ContributorsJos Jonckheer , Sabrina Keyaerts
Moderated bySabrina Keyaerts
Last update: 2013-01-07 by Sabrina Keyaerts