SAL7382, Act: R°99.3 (197 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°99.3  
Act

Transcription

2020-01-07 by 
It(em) qui(n)ten baers briede(r) heeft gelooft diericken laureys en(de) thomase/
sijne(n) sone p(ri)[us] ema(ncipa)[to] aut tweelff rinssche gulden(en) te lx pl(a)c(ken)/
tstuck en(de) eene(n) st(uver) te weten(e) vier rinssche gulden(en) dairaff/
te loven(e) kermisse nu naistcomen(de) en(de) van dien dage in drie/
maenden dan naistcomen(de) twee rinssche gulden(en) d(air)aff en(de) alsoe/
voirts tallen drie maenden twee r(inssche) gul(den) en(de) ten leste(n) t(er)mijne/
eene(n) st(uver) tott(er) tijt toe dat de voirscr(even) geheele so(m)me volbet(ailt)/
sal wesen quol(ibet) ass(ecutu)[m] Met (con)dicien oft de voirscr(even) qui(n)ten e(n)nige(n)/
t(er)mijn liet den ande(re)n v(er)reycken sonder betalen dat dan trest/
ombetailt uutstaende geheel gevallen sal sijn cor(am)/
hove burgimagistro septembris iiii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-01-08 by Sabrina Keyaerts