SAL7382, Act: V°166.1-R°167.1 (301 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°166.1-R°167.1  
Act

Transcription

2020-01-07 by Dirk De Wever
Opten xxiiii dach decembr(is) lestleden zijn gecompareert voe(r) den rade/
vander stadt arnoldus kyp in deen zijde h(er) jan van mechelen prieste(r)/
ende willem van leele als procur(eur) ende partie makende inden name/
van meester jacoppe bogart doctoir in medicinen in dande(r) aldair de/
voirs(creven) arnoldus opdede hoe dat hij omtrint s(in)t jansmisse lestleden/
jegen janne vander stoct gecocht hadde zeker erve tot rotselair/
geleg(en) onder den ande(re)n belast zijnde aen den voirs(creven) meest(er) jacoppe/
met vii mudden corens erflic ter quitingen elc mudde met xx cronen/
tstuck te xxiiii stuv(er)s ende iii pl(a)c(ken) voir den st(uver) hem des gedragen(de) totte(n)/
brieve(n) Voir welke rente inder afquitingen hij alsdoen den voirs(creven)/
meest(er) jacoppe p(rese)nteerde dobbele silve(re) leeukens tstuck te iii(½) stuv(er)s/
alsoe die doen cours hadden d(air)mede hij meynde te gestaene nae/
inhoudt der brieve De welke de voirs(creven) meest(er) jacop te dien prijse/
niet ontfaen en woude mair sustineerde dat hij die niet hoogher/
ontfaen en soude inder afquitingen nae valuacie dan tstuck te/
ii(½) stuv(er)s alsoe die loop hadden ten tijde als de rente op tgoet/
besedt waert Dair tegen de voirs(creven) arnoldus allegeerde ende/
hoepte want de voirs(creven) meester jacop de selve rente yerst gecocht/
hadde deen helicht int jair lxxxiii ende dander int jair lxxxiiii/
hem des oic gedragen(de) totten brieven dat hij tot alsulken/
valuacien niet comen en soude Niet te min de voirs(creven) meest(er) jacop/
was te vreden de voirs(creven) leeukens tontfaene ende de voirs(creven)/
arnoldus hem die te betalen(e) nae de p(rese)ntacie des voirs(creven) arnoldi/
zonder p(re)judijs van elcx rechte alsoe dat geschiede met p(ro)testacien/
ende op condicie dat zij hue(re) gescill vand(en) valuacien der voirs(creven)/
leeukens inder afquiti(n)gen souden opdoen den raide vand(er) stadt/
en(de) hen laten visite(re)n de brieve vand(en) besetti(n)gen en(de) coepe/
des voirs(creven) meest(er) jacops vander renten te dien eynde dat/
zij op tvoirs(creven) gescille souden appointe(re)n ende t(er)mine(re)n des sij/
bevinden souden de ordinancien vand(er) valuacien oic aengesien/
van reden(en) ende rechts wegen behoe(re)nde en(de) d(air) mede partien/
op ende afgaen d(air)af zij uterlijc beslicht beg(er)den om hen d(air)/
nae te vuegen Alsoe dat ten versueke van partien de voirs(creven)/
brieve yerst gevisiteert ende de voirs(creven) valuacie voir oegen/
genomen bijden raide vander stadt geappointeert ende/
get(er)mineert es t(er) p(rese)ncien vande(n) voirs(creven) arnold(us) t(er) eenre en(de) willem(me)/
van leefdale als p(ro)cur(eur) des voirs(creven) meest(er) jacops t(er) ande(r) dat de/
selve arnoldus de dobbele leeukens inder selver afquiti(n)gen sal/
geven ende de voirs(creven) meester jacop ontfangen tot alsulken prijse/
/ als die gouden ten tijde doen de voirs(creven) meest(er) jacop dien erfpacht/
cocht ende gecreech ende dat partien dair mede in wed(er)sijden gestaen/
ende te vreden zijn zullen Actu(m) in consilio opidi p(rese)ntibus graven/
hove burg(imagistr)[is] oppendorp vynck scabinis et plu(r)ibus aliis [de (con)silio] januarii/
viii
ContributorsInge Moris , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-08-29 by Inge Moris