SAL7382, Act: V°224.2 (398 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°224.2  
Act

Transcription

2013-01-09 by Dirk De Wever
It(em) meest(er) cornelis claessone woenen(de) te loven(en) renu(n)c(ierende)/
machiel eelwijts van haeght jan de keppe(re) de jonghe/
janssoene van werchte(re) ende peet(er) vleemincx woenen(de) te/
haecht hebben geloeft ind(ivisim) den voirs(creven) janne tax ende/
katlijnen vanden ynde zijnder huysvrouwe(n) ende hue(re)n/
nacomeli(n)gen in alsoe verre de voirs(creven) verobligeerde p(er)soenen/
ende hue(re) goede beruerlijck ende omberuerlijck niet goet genoech/
bevonden en werden hier naemaels voir de voirs(creven) xv rinsgul(den)/
erffelijck metten pachten die dairaf verschine(n) zullen moegen/
dat in dien gevalle zij ende eenyegelijck van hen inne/
staen zullen tot vier rinsgul(den) erffelijck den pe(n)ninck xvi/
vanden voirs(creven) xv rinsgul(den) erffelijck ende niet voirde(r) ende/
hieraf hebben geloeft de voirs(creven) veroblig(er)de persoenen de voirs(creven)/
meest(er) cornelise machiele eelwijts janne de keppe(re) den/
jongen ende pete(re)n vlemi(n)cx costeloes ende scadeloes tontheffen(e)/
cor(am) eisd(em)
//
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2012-09-05 by Inge Moris