SAL7382, Act: V°227.2 (401 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°227.2  
Act

Transcription

2021-01-11 by Dirk De Wever
It(em) de voirs(creven) jan van hoevelde heeft geloeft den voirs(creven)/
henricke vand(er) horst ende arnde coste(re) als mo(m)bo(r)en vanden /
voirs(creven) claese nu buyte(n) lants zijnde dat hij soe wanneer/
de selve claes binne(n) lants wed(er)compt den selve(n) claese/
alsdan uutreycken ende betalen zall de helicht van allen/
den pachten die vanden voirs(creven) vi r(ins)guld(en) lijfpen(sien) van dat/
die aengeleecht wordde(n) dwelc was a(n)no lxxxiiii m(ar)tii secu(n)da tot opde(n)/
dach van heden gevalle(n) zijn ende voirts deen helicht van allen den/
pachte(n) die van desen daige voirts vand(en) voirs(creven) vi rinsgul(den) lijfpen(sien)/
nu aenden voirs(creven) arnde vynck etc(etera) aengeleecht vallen zulle(n) moege(n)/
ende bijde(n) selve(n) van hoevelde gehaven wordden tot dat de selve/
claes alsoe wed(er) te lande gecomen zall zijn Ede voirts dat de/
selve van hoevelde alsdan gehouden sal sijn de voirs(creven) vi rinsgul(den)/
lijfpen(sien) den d(enier) thien oft vii rinsgul(den) lijfpen(sien) den d(enier) neghen/
wed(er) te doen stelle(n) oft ande(re) alsulke(n) zeke(re) renten te coopen/
totten live vanden selven claese ende van g(er)truyt zijnd(er) sust(er)/
voirs(creven) et sup(er)stit(is) eoru(n)d(em) die hen ende den lancxsten leven(de)/
van hen alsdan blive(n) sal te heffene ende te h bue(re)n cor(am) eisd(em)
ContributorsInge Moris
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2012-09-05 by Inge Moris