SAL7382, Act: V°239.3-R°240.1 (413 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°239.3-R°240.1  
Act

Transcription

2013-01-09 by Dirk De Wever
It(em) jan craey ende jan voet meesters vand(er) kercke(n) en(de)/
fabrike(n) van ons(er) liever vrouwen tarschot met consente/
wille ende overstaene willems vander hoffstadt borg(er)meest(er)s/
der stadt van arschot in p(rese)ntia hebben gekint ende/
gelijdt inden name ende van wegen der selv(er) fabrike(n) ontfange(n)/
te hebbe(n) in gereede(n) pe(n)ni(n)gen van gheerde brugmans zone/
wilen henricx de so(m)me van lxxii rinsgul(den) eens uuyt sake(n)/
van alsulke(n) vier rinsgul(den) erffelijck als lijsbeth wilen /
hoens zijn moeye met hue(re)n testame(n)te onlancx leden/
gelaten ende gemaect heeft op zeke(re) hue(re) huyse gelegen/
inde coestrate nu toebehoiren(de) den voirs(creven) gheerde ende/
katlijnen hoens zijnder moeyen ende dat tot behoef van
//
eender erfweeke messen tot eeuwigen dagen gedaen te/
wordden tot ons(er) liever vrouwen tarschot voirs(creven) scelden(de)/
dairaf volcomelic quijte den voirs(creven) gheerde de voirs(creven) goede/
en(de) alle ande(re) des quitan(cie) behoeven(de) geloven(de) dairaf ne(m)mermeer/
aen te spreken in gheenen rechte gheestelijc of weerlijck/
mair dairaf inne te staene ende warant te zijne tot/
eeuwigen dagen geloven(de) voirts de voirs(creven) kercmeesters/
met consente als voe(r) de voirs(creven) pe(n)ninge ter stont met/
zo(n)neschijne aen te leggen(e) ende te bevestigen tot behoeff/
der voirs(creven) erfwekemessen aen ende op zeke(re) beempde/
gelegen binnen der vryheyt van arschot om de zelve/
erfwekemesse tot eeuwigen dagen gedaen te wordden/
nae inhouden vanden testamente ende uuyt(er)sten wille/
der voirs(creven) lijsbetten hoens met condicien oick oft/
naemaels de rinte voirs(creven) afgequeten werd(en) datmen/
die pe(n)ningen altijt wed(er)om tot behoeff als voe(r) aenleggen/
sal op zeke(re) gronde van erve(n) dair voe(r) goet genoech zijnde/
cor(am) eisdem
//
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2012-09-05 by Inge Moris