SAL7382, Act: V°248.2 (426 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°248.2  
Act

Transcription

2013-02-18 by Dirk De Wever
It(em) de voirs(creven) persoenen geloven(de) in desen als boven/
te v(er)vangen hueren vader hue(re)n zwag(er) ende zuster/
hebben geloeft indivisim den voirscr(even) gehuysschen/
ende elken van hen in gevalle den zelven/
gehuysschen v(er)nairderinge gebuerde vanden/
voirscr(even) rinten binnen den tijde alsmen die/
zoude moegen doen ende quiten ende die alsoe/
niet gequeten en bleef ende in hue(re)n handen/
dat zij den zelven gehuysschen betalen/
zullen twee mudden corens eens d(er) maten /
van loven(en) goet ende payabel met wanne/
ende veede(re)n wel bereyt ende oic ov(er)leveri(n)ge/
te doene tot huer(er) manissen vanden brieven/
der zelver rinten opte voirscr(even) goede spreken(de)/
alsoe dat den zelve(n) gehuysschen ende hue(re)n/
nacomelingen tot eeuwigen dagen genoech/
zall moegen wesen cor(am) eisd(em)/
ContributorsMarika Ceunen
Moderated byMarika Ceunen
Last update: 2012-09-05 by Inge Moris