SAL7382, Act: V°42.2 (76 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°42.2  
Act

Transcription

2012-08-16 by Dirk De Wever
It(em) gerardt ghiselijn joes de rivo jacop ouderogge thomaes/
la(m)mier aelbrecht de punde(re) en(de) pet(er) vand(er) voeren als meest(er)s/
vander brued(er)scap va(n) sinte g(er)trude(n) te loven(en) in p(rese)ntien d(er) /
scepen(en) van loven(en) hebben gelooft en(de) toegeseecht voir hen en(de)/
hue(re)n nacomelingen meest(er)s vand(er) brued(er)scap va(n) sinte g(er)tru/
den voirs(creven) inden name en(de) van wegen d(er) selv(er) brued(er)scap/
dat zij tot eeuwigen dagen sullen houden en(de) doen ond(er)/
houden eene wassen keerse voir dbeelde va(n) s(in)t jacops/
in sinte g(er)truden choer die berren sal tallen hoochtijden en(de)/
alle sondagen en(de) dijssendage(n) inde misse va(n) sinte/
g(er)truden voir de salich(eijt) en(de) voirspoet symoens de sprenge(re)/
cuypers en(de) sijnd(er) huysvr(ouwe) en(de) dit mits seke(re)n gereede(n)/
pe(n)ni(n)gen die de selve meest(er)s vande(n) selve(n) gehuyssche(n)/
gekent hebben en(de) kynne(n) ontfange(n) te hebben d(air)aff zij/
den selve(n) gehuysschen quite(re)n en(de) geheelijck quijtschelden/
cor(am) hoeven vynck julii xvi/
ContributorsInge Moris , Jos Jonckheer
Moderated byInge Moris
Last update: 2012-08-16 by Inge Moris