SAL7382, Act: V°49.1 (88 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°49.1  
Act

Transcription

2020-01-06 by Dirk De Wever
It(em) jan vanden zijpe sone machiels wonen(de) te voshem die/
vanden godsh(uyse) van haffligheem houden(de) es oft genome(n)/
heeft en(de) gecrege(n) tvie(re)ndeel vand(er) thiende(n) des voirs(creven)/
godsh(uyse) gelege(n) te voshem te houden(e) en(de) te gebruycken/
va(n) s(in)[t] jansmisse lestleden ov(er) drie jair [d(air) naer] eene(n) t(er)mijn va(n)/
tweelff jaire(n) v(er)volgende Elcx jairs om [tviere(n)deel van] xvii mudde(n)/
rocx en(de) [van] xvii mudde(n) even(en) d(er) mate(n) van loven(e) in/
p(rese)ntia heeft ov(er)gegeve(n) en(de) get(ra)nsporteert ja(n)ne mo(m)mairt/
geheete(n) de cuype(re) oic wonen(de) te voshe(m) die va(n) hem/
bekint ov(er)genome(n) te hebben(e) tselve vie(re)ndeel vand(er)/
voirs(creven) thiend(en) om te hebben(e) en(de) te gebruycken in/
alle d(er) vuege(n) en(de) opden last soe de voirs(creven) jan vande(n)/
zijpe dat genome(n) hadde den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
Ende des heeft de voirs(creven) jan mo(m)mairt gelooft den/
voirs(creven) ja(n)ne vande(n) zijpe dat hij den voirs(creven) godsh(uyse)/
jairlijcx alsoe in tijts den t(er)mijn due(re)nde betale(n) en(de)/
(con)tente(re)n sal vande(n) voirs(creven) pachte dat ja(n)ne vande(n)/
zijpe d(air) bij gheen schade en gebue(re) Met vor/
weerde(n) oick soe v(er)re den voirs(creven) mo(m)marde tvoirs(creven)/
vie(ren)deel vand(er) thiende(n) voir duytgaen vande(n) voirs(creven)/
t(er)mijne ontogen wordde en(de) hem de voirs(creven) xii jaire(n)/
niet volge(n) en mochte(n) dat in dien gevalle de/
voirs(creven) jan vanden zijpe gehoude(n) sal sijn den selve(n)/
ja(n)ne mo(m)mart tsijnd(er) manissen te restitue(re)n de xxv/
pet(er)s te liiii pl(a)c(ken) tstuck die hij vande(n) voirs(creven) ja(n)ne mo(m)/
mart voir tvoirs(creven) t(ra)nsport en(de) voir sijn bate getoge(n) heeft/
en(de) bekint gehave(n) te hebben(e) t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] cor(am) oppendorp/
hoeve(n) julii xxi
ContributorsInge Moris , Agata Dierick , Jos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-08-16 by Inge Moris