SAL7382, Act: V°57.2-R°58.1 (107 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°57.2-R°58.1  
Act

Transcription

2020-01-07 by Dirk De Wever
It(em) jan reyne(r) ende arndt der kinde(re)n gebruede(re)n sonen/
wijlen arnts alle wonen(de) te thiene(n) hebben gelooft ind(ivisim)/
jacoppe trissene(re) sone wijlen henricx de so(m)me va(n) twintich/
croone(n) te xxiiii st(uver) drie pl(a)c(ken) p(er) st(uver) tstuck acht croone(n) d(air)aff/
te paesschen naistcomen(de) sesse croone(n) d(air)aff te loven(e) kermisse/
dair nae en(de) dande(r) sesse van dien dage ov(er) een jair/
/ te betalen(e) quol(ibet) ass(ecutu)[m] en(de) oft zij e(n)nige(n) d(er) twee yerste t(er)mijne(n)/
lieten ov(er)gaen sond(er) betalen dat dan trest ombetailt uut/
staende geheel gevallen sal sijn et p(ri)mus Es oic bevor/
weert want dese so(m)me spruyten(de) comt van eene(n) rijde(r)/
lijfpen(sien) en(de) den acht(er)stellen va(n) dien bekint bij den voirs(creven) ja(n)ne/
en(de) meer ande(re) decembr(is) ulti(m)a a(n)no lxxii dair aff sekere/
beleyde geschiet sijn dat de selve brieve vande(n) rijdere/
en(de) beleyt d(air) uut gespruyt in huer(er) macht blive(n) sullen/
tott(er) tijt de voirs(creven) so(m)me met coste en(de) co(m)me(re) die hier/
inne o(m)me naemails soude(n) moege(n) gebue(re)n voldaen en(de)/
betailt sulle(n) wesen om tselve mette(n) voirs(creven) beleyde te/
moege(n) verhalen en(de) om van dien betalinge geschiet/
sijnde dbeleyt mette(n) p(ri)ncipalen brieve va(n) dien ende/
oick dese gelufte te nyeute gedaen te wordde(n) cor(am) liefk(enrode)/
vynck julii xxv
ContributorsInge Moris , Agata Dierick , Jos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-08-24 by Inge Moris