SAL7382, Act: V°95.2 (186 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°95.2  
Act

Transcription

2020-01-07 by Dirk De Wever
It(em) de voirs(creven) meest(er) joes heeft gekint dat hem de voirs(creven)/
arnt sijn swag(er) alsnu geleent de heeft de so(m)me van/
xxi rinssche gulden(en) te lx pl(a)c(ken) tstuck en(de) v st(uvers) die welke/
hij hem gelooft heeft te betalen(e) tot sijnd(er) manissen consente(re)nde/
dat hij die mett(er) and(er) scult die hij hem meer sculdich/
mach sijn verhale met sijne(n) beleyde oft and(er)ssins op alle/
sijn goede hoedanich die sijn oft wair hij die sal come(n)/
gevinden soe wel opde jairlijcsche rinte(n) va(n) sijne(n)/
lijfpen(sien) en(de) ande(re) d(air)aff de brieve ond(er) de wet staen/
als and(er)ssins cor(am) eisdem
ContributorsJos Jonckheer , Agata Dierick , Sabrina Keyaerts
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-01-07 by Sabrina Keyaerts