SAL7383, Act: R°138.1 (199 of 715)
Search Act
previous | next
Act R°138.1  
Act
Date: 1489-11-27

Transcription

2021-04-13 by Walter De Smet
It(em) sulle(n) joes ende zijn zone den voirs(creven) ja(n)ne en(de) marie(n)/
die huer huys mette(n) toebehoirde(n) los leve(re)n te kersmesse/
naistcomen(de) van alle(n) co(m)me(re)n en(de) chijsen die deselve joes/
d(air)op te hemw(er)t nam ende behielt opde(n) voirs(creven) xxi/
dach januari lestlede(n) soe v(er)re dien ten selve(n) kersmesse/
naistcomen(de) incluys d(air)van gevalle(n) sal zijn en(de) ombetaelt/
uuytstaen en(de) joes sal d(air)af oick asdan die hue(r) die/
d(air)af alsda(n) incluys gevalle(n) sal zijn en(de) van dan voirtaene/
sulle(n) die staen te(n) profijte en(de) laste van ja(n)ne ende/
marie(n) behalv(en) dat de huerlinc vand(en) hoechuyse/
zijn hue(r) d(air)aen te sint jansmesse naistcomen(de) behoude(n) sal/
welke hue(r) va(n)d(en) halve(n) jae(r) ja(n)ne en(de) marie(n) volge(n)/
sal cor(am) eisdem
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-11 by Xavier Delacourt