SAL7383, Act: R°142.2 (211 of 715)
Search Act
previous | next
Act R°142.2  
Act
Date: 1489-11-30

Transcription

2021-04-13 by Walter De Smet
It(em) katlijn van oppelborch der welcker bij testame(n)te/
jacops lyemi(n)cx ende machtelt van maerbeke zijns/
wijfs vand(er) daet des xxvii daighs van augusto/
lestlede(n) d(air) notar(is) aff was h(er) lodewijck roeloofs/
gemaict en(de) gelaten zijn geweest lxiii gemeyne/
rinsguld(en) eens voe(r) iii(½) rinsguld(en) erflijck in p(rese)ntia/
heeft gekint en(de) gelijdt dat huer bijde(n) erfgename(n)/
d(er) selv(er) gehuyssche(n) uuyt hande(n) joes nijs deselve/
lxiii rinsg(ulden) volcomelijck zijn voldaen en(de) met/
gereede(n) pe(n)ninge(n) die zij d(air)aff bekynde ontfange(n)/
te hebbe(n) v(er)nuecht En(de) alsoe heeft zij deselve/
erfgename(n) de goede d(er) voirs(creven) gehuyssche(n) den/
voirs(creven) joese en(de) alle ande(re) des quitan(cie) behoeven(de)/
d(air)aff volcomelijck quijtgescouwe(n) P(ro)mitt(ens)/
nullaten(us) alloqui sed war(andizare) erga quocu(m)q(ue)/
cor(am) b(er)ge h(er)meys nove(m)br(is) ultima
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-11 by Xavier Delacourt