SAL7383, Act: R°147.3-V°147.1 (221 of 715)
Search Act
previous | next
Act R°147.3-V°147.1  
Act
Date: 1489-12-04

Transcription

2021-04-16 by Walter De Smet
It(em) johan le marischal en(de) collijn le charlier als/
scepen(en) van jauche van wege(n) d(er) geheeld(er) banck/
van scepen(en) van jauche voirs(creven) alsh(ier) bescreve(n) zijnde/
op hue(re)n excesse ten v(er)suecke jamairs le vascheroul/
dat zij acht(er)volgen(de) den voe(r) versuecke gave(n)/
leeri(n)ge den scepen(en) van jauchelet op alsulke(n)/
processe als de selve scepen(en) van jauchelet om/
van he(n) geleert te zijne voe(r) he(n) bracht hadde(n)/
geport en(de) bedinct tussche(n) den bailluy va(n) jauche/
t(er) eend(er) en(de) den voirs(creven) ja(m)mairde t(er) ande(re) oft/
dat de selve scepen(en) van jauche oft zijs niet/
wijs en wae(re)n geweest tselve proces brachte(n)/
voe(r) scepen(en) van loven(e) hue(re)n hoede om d(air)aff/
leeri(n)ge(n) van he(n) tonfange(n) en(de) voert d(air)aff te/
geschien des recht wese(n) sal en(de) dat zij voirt/
quame(n) op hede(n) voir den raide alh(ier) he(n)/
verantwerden(de) op hue(re)n excesse en(de) ongehoirsamh(eit) (et)c(etera)
//
hebbe(n) he(n) op heden te rechte gep(rese)nteert tege(n) den/
selve(n) jamarde oft ande(re) die he(n) belaste(n) woude(n)/
om hem te excuse(re)n en(de) v(er)antwerde(n) en(de) reden(en)/
te seggen(e) wair bij zij de(r) yerste(r) scrive(n) en(de) v(er)suecke/
voirs(creven) genoech hadde geweest en(de) de leeri(n)ge(n) ind(en)/
sake(n) voe(r) den ii[te(n)] versuecke geg(even) d(air) nyemant/
van des voirs(creven) jamarts wege(n) tege(n) geco(m)pareert/
en es In (con)s(ili)[o] op(idi) decembr(is) q(ua)rta
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-11 by Xavier Delacourt