SAL7383, Act: R°15.1 (30 of 715)
Search Act
previous | next
Act R°15.1  
Act
Date: 1489-07-14

Transcription

2019-08-30 by Walter De Smet
It(em) henrick jans ende jan gherijs beyde wonen(de) te berthem/
in p(rese)ncia hebben genome(n) en(de) bekint genome(n) te hebben(e)/
tege(n) adrianen v(er)heylwige(n) en(de) henr(icken) van vlaende(re)n als/
executuers vanden testame(n)te en(de) uuyt(er)sten wille joh(ann)is wile(n)/
vand(en) eycke(n) proefst als hij leefde d(er) goede(n) va(n) corbye/
de thiende d(er) selv(en) he(re)n va(n) corbye gelege(n) te berthem/
over de zijde te winxele weert stuycken(de) tege(n) de g(ro)[o]te/
thiende van berthem gelijck jacop wile(n) lesens en(de) henrick/
jans voirscr(even) die gehouden hebbe(n) Te houde(n) te hebbe(n) en(de)/
te gebruycke(n) van sinte jansmesse lestleden eene(n) t(er)mijn va(n)/
xii jae(re)n v(er)volgen(de) deen den ande(re)n Elx jairs d(air)enbynne(n) om/
en(de) voe(r) negen(en)vijftich rinssche gulden(en) te lx pl(a)c(ken) tstuck/
alle jae(re) vallen(de) half te kersmesse en(de) half tsint ja(n)smesse/
baptisten quol(ibet) ass(ecutu)[m] Item sulle(n) de voirscr(even) henr(ic) en(de) jan/
gehoude(n) zijn te betalen(e) jairlix de(n) voirscr(even) t(er)mijn due(re)nde/
de co(m)me(re)n ende laste(n) uuyter voirscr(even) thienden gaen(de) gelijckerwijs/
de voirscr(even) jacop en(de) henr(ic) die jairlix betaelt hebbe(n) Ende/
es vorweerde zoe v(er)re dair e(n)nige schade op ghinghe/
dat zij die betale(n) sulle(n) zoe dicwile dat dat gebue(re)n/
mochte Item es noch vorw(er)de dat de voir screve(n)/
pechteners de voirscr(even) thiende niet en sulle(n) moege(n) va(n)/
hue(re)r hant voirts verhue(re)n noch uuytgeve(n) zonder conse(n)t/
vand(en) executeurs voirscr(even)/
cor(am) berges thenis julii xiiii Es voirts bevorw(er)t/
en(de) gecondicioneert dat de voirscr(even) pechteners schuldich/
sulle(n) zijn te dragen(e) en(de) te betalen(e) bove(n) de pechtinge/
voirscr(even) noch hue(r) paert ende porcie va(n) alsulk(er) vi[c]/
en(de) lx rinssche gul(den) eens als de selve wile(n) joh(ann)es heeft/
moete(n) uuytlegge(n) en(de) betale(n) ten inne nemen(e) va(n) zijne(n) t(er)mijne/
en(de) dit al nae gelande vand(en) goede(n) en(de) pechti(n)g(en) voirscr(even) en(de)/
oick nae advena(n)t vand(en) ande(re)n pechtinge(n) d(er) voirs(creven) goede(n) va(n)/
corbye int ge(ne)ral Ende alle dese vorw(er)d(en) cor(am) berg(he) thenis thenis julii xiiii/
Sen(tentiatum) p(er) alardu(m) vand(en) eyke(n) cor(am) borch(oven) zedele(re) maii xiiii a(nn)[o] xv[c]
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-10 by Xavier Delacourt