SAL7383, Act: R°157.2-V°157.1 (239 of 715)
Search Act
previous | next
Act R°157.2-V°157.1  
Act
Date: 1489-12-09

Transcription

2021-04-29 by Walter De Smet
Vand(er) questien op hede(n) gecome(n) bijde(n) raide va(n)d(er) stadt/
tussche(n) godefroide de foy wonen(de) te dynant ind(en) name(n)/
en(de) van wege(n) jehan saelmier coopma(n) woenen(de) te name(n)/
als van seve(n) rinsguld(en) erff(elijcken) rinte(n) bijde(n) voirs(creven) janne/
bekint int jair van lxxxii junii xxviii machiele se(r)baen/
binne(n) deser stadt woenen(de) de welcke de voirs(creven) godefroit/
inde(n) name als voe(r) hoepte en(de) meynde af te leggen(e)/
met xviii rinsguld(en) loepend(en) mu(n)ten als nu ende met/
volle(n) pachte oft met alsulk(en) valuacie(n) van pe(n)ninge(n)/
als de genad(en) des rooms conincx inde(n) m(er)te lestled(en)/
de pe(n)ninge(n) in valuacien gestelt mochte(n) hebbe(n) te/
weten(e) den andriesguld(en) op xlix stuv(er)s en(de) and(er)ghelt/
nae avenant D(air)tege(n) de voirs(creven) machiel exhibe(re)nde/
zijn brieve hoepte dat de voirs(creven) zijn wed(er)p(ar)tie d(air)mede/
niet gestaen en soude mair geve(n) alsulke(n) pe(n)ningen/
int aflegge(n) der zelv(er) rinte(n) als hij gaf ten tijde va(n)de(n)/
coope inder weerde(n) als doen oft in ande(re)n goede(n) gelde/
in alsulk(en) weerde(n) bove(n) ten tijde vande(n) contracte/
hem des getroesten(de) totte(n) rechte Es geappointeert/
dat de voirs(creven) godefroit inde(n) name als bove(n) in/
alsoe v(er)re hij de voirs(creven) rinte quijte(n) wilt sal geve(n) en(de)/
betale(n) de hootpe(n)ni(n)gen d(er) zelv(er) rinte(n) in alsulk(en) werde(n)/
en(de) valuacien als die loop mochte(n) hebbe(n) ten tijde va(n)d(en)/
voirs(creven) contracte der voirs(creven) rinte(n) navolgen(de) den ov(er)drage/
en(de) concepte in desen en(de) des(en) gelijcke(n) genome(n) ende/

//
ov(er)dragen bijden raide vand(er) stadt totter tijt toe dat/
d(air)op naird(er) bijden hee(re) ende de lande versien soude/
wese(n) Ende als vande(r) verschenen(de) pachten sal hij/
gestaen die betalen(de) met alsulke(n) gelde alsnu cours/
en(de) loop heeft In con(sili)[o] opidi decembr(is) ix
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-11 by Xavier Delacourt