SAL7383, Act: R°159.3-V°159.1 (244 of 715)
Search Act
previous | next
Act R°159.3-V°159.1  
Act
Date: 1489-12-11

Transcription

2021-05-02 by Walter De Smet
It(em) matheus abrahaens heeft geloeft te betalen(e)/
jouffr(ouwe) margriete mottijns weduwe lodewichs/
wijle(n) uuyt(er) helicht sesse halste(re)n rox mette(n) ande(re)n/
acht(er)stelling(en) pachte(n) die hij tacht(er) soude moege(n)/
wesen uuyt sake(n) van drie halste(re)n rox erffelijk(er)/
rinte(n) die deselve weduwe op zijn huys staen(de)/
inde hoelstrate ende ande(re) erve heffen(de) es met/
gaders den coste(n) vanden dageme(n)ten corts gedaen/
en(de) dit te derthie(n)misse naistcomen(de) En(de) want/
questie mach zijn tusschen den selve(n) matheeuse/
en(de) anne van breetsijp ende den hue(re)n wie/
den voirs(creven) pacht ende rint(en) jairlijcx drage(n)/

//
moet zoe heeft geloeft de selve a(n)ne bevonden/
zijnde den rechte genoech dat zijt en(de) hue(r) consorte(n)/
soude(n) moete(n) dragen uuyt saken van hue(re)n erve(n)/
dat zij dan in dien gevalle ende and(er)s niet/
den voirs(creven) mathijse restitue(re)n sal sgheens des/
hij in desen voe(r) hue(r) geloeft ende v(er)leet soude/
moege(n) hebben cor(am) h(er)meys naus(nydere) decembr(is) xi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-11 by Xavier Delacourt