SAL7383, Act: R°215.2-V°215.1 (334 of 715)
Search Act
previous | next
Act R°215.2-V°215.1  
Act
Date: 1490-01-14

Transcription

2021-10-30 by Walter De Smet
Tractaet vand(en) zoene(n) des dootslaichs geschiet ende/
gep(er)petree(r)t bij henr(ick) van leeuwe inden p(er)soen giel(is)/
van e(re)nbodeghem Es toegegaen ende gemaict ind(er)/
manie(re)n gelijck h(ier)nae volcht Inden yerste(n) dat de/
voirs(creven) henrick van leeuwe sculdich sal zijn willem(me)/
van e(re)nbodeghem en(de) mathijse van stratem als mo(m)boir/
van giel(is) van e(re)nbodeghem sone des voirs(creven) gielis/
des dooden de so(m)me van achtien pet(er)s eens te/
xviii stuv(er)s tstuck iii pl(a)c(ken) voe(r) den st(uver) goets gelts/
te betalen(e) bynne(n) den vierde(n) paeschdaig(en) naistcomen(de)/
tamq(uam) ass(ecu)[tu(m)] Item als van zeke(re)n wegen die den/
voirs(creven) henr(ick) geset zijn te doen(e) es geordineert bijde(n)/
voirs(creven) momboe(re)n inde(n) name als voe(r) en(de) bijde(n) vriend(en)/
ende magen van beyden zijden dat de voirs(creven) henr(ick)/
sculdich sal zijn te betalen(e) den voirs(creven) momboe(re)n/
twee crone(n) eens te xxv stuv(er)s tstuck iii pl(a)c(ken) voe(r)/
den st(uver) goets gelts als voe(r) tusschen dit en(de) vastelavo(n)t/
naistcomen(de) tamq(uam) ass(ecu)[tu(m)] Item heeft voirts gelooft/
de voirs(creven) henrick van leeuwe dat hij voerts/
drage(n) en(de) betalen sal alle tgene desmen bevi(n)den/
sal dat uuyt saken van desen soud(en) mogen/
spruyte(n) het wae(re) aen den hee(re) vroentcoste(n) die/
te voe(re)n oft nae geschiet moege(n) zijn oft zulle(n)/
moege(n) wesen costen van brieve(n) oft and(er)ssins/
in wat manie(re)n dat wae(r) ende dat de voirs(creven)/

//
momboe(re)n de voirs(creven) pe(n)ninge(n) loss(en) en(de) quijte/
trecken sullen Ende hier voe(r) zijn borge(n) als/
principale(n) sculde(re)n indivisim et indiffe(re)nter/
franco van cathem fili(us) quond(am) joha(n)nis et/
henricus dekens filius quond(am) franconis/
ambo co(m)moran(tes) apud libbeke Et p(ri)m(us) It(em) es/
voirt bevoirwerdt en(de) ond(er)sproke(n) tussche(n) de/
voirs(creven) p(ar)tien dat de voirs(creven) momboe(re)n al eer zij/
e(n)nich gelt oft pe(n)ninge(n) vand(en) so(m)men ontfange(n)/
sulle(n) vand(en) xviii pet(er)s alleen dat zij voe(r) scepen(en)/
van loven(e) bekynne(n) sullen ende geloeve(n) ende/
mits desen bekinne(n) zoe verre tvoirs(creven) kindt/
tzijne(n) dage(n) gecome(n) zijnde de veede cose en(de)/
tvoers(creven) tractaet vand(en) peyse niet en woude/
ond(er)houde(n) dat in dien gevalle de voirs(creven)/
momboe(re)n sculdich souden zijn de voirs(creven) pe(n)ninge(n)/
van xviii pet(er)s wed(er)o(m)me den voirs(creven) henr(icke) van/
leeuwe te restitue(re)n ta(m)q(uam) ass(ecu)[tu(m)] cor(am) h(er)meys hove/
januarii xiiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-11 by Xavier Delacourt