SAL7383, Act: R°220.4 (342 of 715)
Search Act
previous | next
Act R°220.4  
Act
Date: 1490-01-16

Transcription

2021-11-06 by Walter De Smet
Item es den voirs(creven) brief bekint te dier meyni(n)gen/
dat de voirs(creven) jacop coene tallen tijde(n) alst he(m) gelieft/
hem sal moegen lossen en(de) ontheffen mett(en) voirs(creven)/
so(m)men van alle(n) alsulken borchtochte(n) als hij voe(r) den voirs(creven) arnde van rode aen wien oft te wat/
plaetssen dat zij gedaen soud(en) moege(n) hebben en(de)/
uut sake(n) van dien gepraemt soud(en) moege(n) word(en)/
met allen costen van rechte en(de) ande(re) die hij/
uuyt saken van dien soude moege(n) lijden in e(n)niger/
manie(re)n cor(am) eisdem
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-11 by Xavier Delacourt