SAL7383, Act: R°221.2-V°221.1 (346 of 715)
Search Act
previous | next
Act R°221.2-V°221.1  
Act
Date: 1490-01-16

Transcription

2021-11-06 by Walter De Smet
Want jan heyns als geleydt na des(er) stadt/
recht voir sijn wettich gebreck uut crachte van/
scepen(en) brieve(n) van loven(e) tot allen den goed(en)/
beyde have en(de) erve henricx wijlen va(n) rotselair/
soe wair die gelege(n) zijn hem met brieve(n) van/
des(er) stadt gescreve(n) aend(en) meye(r) van vilvoirde(n)/
oft zijne(n) stadhoude(r) tot ophem alle deselve goede/
heeft doen leve(re)n ende der weduwe(n) des voirs(creven)/
wijle(n) henricx dach van rechte doen besceyden/
te compare(re)n inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en)/
van loven(e) oft zij huer dair tegen hadde wille(n)/
oppone(re)n ald(air) zij op heden als ten verstreken(en)/
dage niet gecompareert en es noch procur(eur) va(n)/
hue(re)n wegen hen dairtege(n) oppone(re)nde den/
voirs(creven) geleydde(n) altijt compare(re)nde en(de) trecht/
voirt versueken(de) Soe hebben scepen(en) van/
loven(e) t(er) manissen smeyers nae dat he(n) behoirlijck/
gebleken heeft bij rapporte thiebouts steenweghs/
des(er) stadt bode de voirs(creven) leveri(n)ge en(de)/
dach besceydinghe gesciet te zijne gewesen
//
voir een vonnesse wair de wederp(ar)tie des/
voirs(creven) geleydden niet en compareert voe(r)/
den opstaende smeyers ende der scepen(en) datme(n)/
den selven geleydden houden soude inde/
macht van zijne(n) beleyde scepen(en) brieve(n) en(de)/
leveri(n)gen alsoe verre alst noch voir scepen(en)/
come(n) es In scampno januarii xvi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-11 by Xavier Delacourt