SAL7383, Act: R°222.2-V°222.1 (349 of 715)
Search Act
previous | next
Act R°222.2-V°222.1  
Act
Date: 1490-01-16

Transcription

2021-11-10 by Walter De Smet
Want raes van [de] rijcke als procur(eur) d(er) weduwe(n)/
henr(ix) wijlen van rijcke als geleydt nae des(er) stadt/
recht voir zijn wettich gebreck uuyt crachte van/
scepen(en) brieve(n) van loven(e) tot allen den goeden/
beyde have ende erve henr(ix) wijle(n) diericx/
soe wair die gelegen [zijn] ind(er) stadt van loven(e) oft/
binne(n) d(er) vrijheyt d(er) selv(er) hem met ja(n)ne mariss(en)/
vorste(r) van des(er) stadt alle deselve goede heeft/
doen leve(re)n ende symoen(en) de keyse(re) geheeten/
wageman dach van rechte oft hij hem dair/
tegen hadde wille(n) oppone(re)n doen besceyden/
te compare(re)n inde banck voe(r) meye(r) en(de) scepen(en)/
van loven(e) ald(air) hij op heden als ten verstreken(en)/
daghe niet gecompareert en es noch procur(eur)/
van zijne(n) wege(n) hem d(air)tegen oppone(re)nde den/
voirs(creven) geleydden altijt compare(re)nde ende trecht/
voirt v(er)sueken(de) Soe hebben scepen(en) van loven(e)/
t(er) manissen smeyers na dat de voirs(creven) jan/
mariss(en) behoirlick gecleert heeft de voirs(creven) leve/
ringe ende dach besceydinge gesciet te zijne/
gewesen voir een voonnesse wair de wed(er)p(ar)tie
//
des voirs(creven) geleydde(n) voe(r) den opstaene smeyers/
ende der scepen(en) niet en compareert dat men/
den voirs(creven) geleydde(n) vand(en) voirs(creven) goede(n) houde(n)/
soude inde macht van zijne(n) beleyde scepen(en)/
brieve(n) en(de) leveri(n)gen also v(er)re alst noch voe(r)/
scepen(en) comen es In scampno januarii xvi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-11 by Xavier Delacourt