SAL7383, Act: R°226.3 (357 of 715)
Search Act
previous | next
Act R°226.3  
Act
Date: 1490-01-19

Transcription

2021-11-24 by Walter De Smet
It(em) merck crauwels heeft gelooft clase van wynghe/
ende zijne(n) sust(er)s de so(m)me van dertich rinssche gul(den) goet/
en(de) ghinghe te xx stuv(er)s tstuck nae der lest(er) valuacien bijde(n)/
gemeyne(n) lande(n) d(air)op geordineert te betalen(e) te drie t(er)mijne(n)/
te weten(e) de thien rinssche gul(den) ts(in)[t] jansmisse naistcomen(de)/
thien d(air)aff te kersmisse d(air)nae en(de) dander thien r(inssche) gul(den)/
ts(in)t jansmisse d(air)nae vervolgen(de) en(de) ombegrepe(n) een maent/
nae elcken t(er)mijn quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] Met conditien en(de) vorweerde(n)/
lyet hij de selve maent overgaen zonder betalen dat/
in dien gevallen trest ombetaelt uuytstaen(de) all gevalle(n)/
zall zijn cor(am) berghe naus(nijdere) januarii xix
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-11 by Xavier Delacourt