SAL7383, Act: R°37.3 (59 of 715)
Search Act
previous | next
Act R°37.3  
Act
Date: 1489-08-17

Transcription

2020-01-11 by Walter De Smet
It(em) de voirs(creven) willem heeft geloeft den voirs(creven) meest(er) joese ter/
manissen desselfs t(er) meerd(er) vestich(eit) van des voirs(creven) steet he(m) en(de)/
alle sijn goede beruerlijck ende o(n)beruerlijck gelege(n) ind(en) stadt en(de)/
vrijh(eit) van thiene(n) te v(er)oblige(re)n verlonen ende tond(er)pande te/
stellen(e) beyde voir tprincipael ende pacht vanden rinte(n) voirs(creven)/
ende oic voir alle costen ende lasten die om die jairlijcx te/
vercrigen de zelve meest(er) joes oft zijn erfgename(n) oft actie van/
dien hebben(de) doen zal moege(n) die wae(re)n van rechte oft ande(re)/
prout cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-10 by Xavier Delacourt