SAL7383, Act: R°388.2-V°388.1 (589 of 716)
Search Act
previous | next
Act R°388.2-V°388.1  
Act
Date: 1490-05-05

Transcription

2022-10-25 by Walter De Smet
Nae dien dat op heden come(n) zijn voe(r) den/
raide vand(er) stadt jan de ronde t(er) eenre en(de)/
jouffr(ouwe) katlijn van langrode weduwe wijle(n)/
jans de witte t(er) ande(r) zijde(n) te kynne(n) geven(de)/
deselve jan dat zij he(m) tacht(er) was van/
geleveerde(n) witten steene(n) ov(er) viii ja(r)en en(de)/
vijff jae(r) h(ier) te vo(r)en de so(m)me van sestich/
rinssche guld(en) d(air)aff hij begeerde van huer/
betaelt te zijne en(de) huer in dien met rechte/
bedwonge(n) te hebbe(n) met pandinge(n) oft and(er)ss(ins)/
alsoe beho(r)en soude te voirde(r) oick want
//
hij tande(re)n tijden bijder stadt om dese materie/
hadde geweest Ald(air) huer doent(er)tijt geseecht/
werdt dat zij he(m) betale(n) soude met pe(n)ninge(n)/
nu loepen(de) d(air)van zij doen t(er)tijt hoepte te/
gestaen(e) met lichte(n) gelde D(air)tege(n) de voirs(creven)/
weduwe clagen(de) dat zij qualijc bij pe(n)ning(en)/
was bekynnen(de) genoech de voirs(creven) schult/
was genoech bereet he(m) e(n)nighe rente(n) te bekynnen(e)/
oft op huer goede te bevestige(n) D(air)mede de/
selve jan niet te vrede(n) en was mair beg(eer)de/
zijn pe(n)ninge(n) alsoe voe(r) sonder e(n)nighe rente(n)/
oft erve te wille(n) coope(n) Es geappointeert/
en(de) uuytgesproke(n) dat de voirs(creven) weduwe/
sculdich sal zijn zijne(n) moet te hebbe(n) en(de) in/
dien met he(m) te ov(er)come(n) vand(en) voirs(creven) so(m)me(n)/
alsoe dat he(m) genoech zij oft dat deselve/
d(air)aff recht sal moege(n) neme(n) en(de) op huer/
v(er)hale(n) bij pandinge(n) oft and(er)ssins alsoe dat/
nae recht behoert In con(sili)[o] opidi maii v[ta] Et joh(ann)es habuit q(ue)relas cor(am) absoloens vynck oct(obris) xvii a(n)no xci[o]
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-17 by Xavier Delacourt