SAL7383, Act: R°6.4-V°6.1 (13 of 714)
Search Act
previous | next
Act R°6.4-V°6.1  
Act
Date: 1489-07-04

Transcription

2019-05-04 by Walter De Smet
It(em) goessen moeleman den welke(n) sijn scorssen wesen(de) ind(en) scorsmoele(n)/
in des(er) stadt belet wordden bijden gesworen(en) vanden ambachte/
vanden vett(er)s in des(er) stadt ov(er)mits zeke(re)n tichten die zij
//
meyne(n) te hebben(e) totte(n) selve(n) goessen(en) van dat hij cont(ra)rie huers/
ambachts rechte soe zij meynden gedaen soude hebbe(n) in p(rese)ntia/
heeft geloeft te voldoene tgene des uuyt saken van dien ov(er) hem/
met rechte get(er)mineert ende gewese(n) sal worden Inde sunt/
fideiussores sui ind(ivisim) hugo de udekem et henricus de noute(re) quos/
ip(s)e promisit indempn(es) releva(r)e cor(am) berge nausnyde(re) julii iiii[ta]
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-10 by Xavier Delacourt