SAL7383, Act: R°82.3 (111 of 715)
Search Act
previous | next
Act R°82.3  
Act
Date: 1489-09-28

Transcription

2020-10-01 by Walter De Smet
It(em) claes caluwaert sone wijle(n) jans inde(n) name van hem/
ende als p(ro)cur(eur) ende van wegen jouffr(ouwen) m(ar)grieten van/
graven weduwe des voirs(creven) jans wijlen caluwart zijnd(er) moed(er)/
in p(rese)ncia heeft gekint ende gelijdt gehaven te hebben ende/
ontfangen van he(re)n ende meeste(re)n claese de bynchio alsulken/
twee en(de) tseventich rinsgulden(en) te lx pl(a)c(ken) tstuck als her jan/
kempensoene ende de voirs(creven) meest(er) claes den voirs(creven) claese/
caluwart ende zijnd(er) moeder voirs(creven) [voir scepen(en) van loeven(e)] januarii ix lestlede(n)/
geloeft hebbe(n) Scelden(de) d(air)af den voirs(creven) he(re)n ja(n)ne ke(m)pe(n)soene/
ende meeste(re)n claese hue(r) hue(r) goede erve en(de) nacomeli(n)gen/
volcomelijck quijte Promitten(s) nullaten(us) alloqui sed war(andizare)/
cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-10 by Xavier Delacourt