SAL7383, Act: R°84.2 (113 of 715)
Search Act
previous | next
Act R°84.2  
Act
Date: 1489-09-30

Transcription

2020-10-01 by Walter De Smet
It(em) de voirs(creven) h(er) jan van maelroye heeft geloeft den voirs(creven)/
mo(m)boren inden name ende tot behoef der voirs(creven) kinde(re)n/
los ende vry te houden tot eeuwigen dagen alsulken huys/
als de selve kinde(re) staen(de) hebben opde voere bij s(in)te m(ar)griete(n)/
capelle tussche(n) de goede arnts de prince t(er) eend(er) ende de/
goede jans de sprenge(re) t(er) ande(r) zijden onderpandt ende/
geypotheceert wesen(de) voe(r) dafleggen van twee ryders/
te xxviii stuv(er)s tstuck vand(en) voirs(creven) zesse ryders uuten/
voirscr(even) huyse geheete(n) de zwerte lilie gaen(de) ende alsoe vele/
te doene dat de voirs(creven) kinde(re) ende besitters vand(en) selve(n)/
huyse tot eeuwigen dagen genoech sal moege(n) wesen/
cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-10 by Xavier Delacourt