SAL7383, Act: R°93.4-V°93.1 (127 of 715)
Search Act
previous | next
Act R°93.4-V°93.1  
Act
Date: 1489-10-21

Transcription

2021-01-01 by Walter De Smet
Allen den genen (et)c(etera) dat jouffr(ouwe) katlijne van caversoen/
weduwe jans wijle(n) van boxlair cum tuto(r)e geconstitueert/
gesedt volcome(n) macht p(ro)curacie ende auctoriteyt gegeve(n) heeft/
meeste(re)n pete(re)n van cav(er)soen p(ri)este(r) capellaen der kercken/

//
van sinte pet(er)s te loven(e) joh(ann)ese van cav(er)soen brued(er) der voirs(creven)/
weduwe(n) joese van cav(er)soen henr(icke) van cav(er)soen adam van/
cav(er)soen pete(re)n baille willem(me) de smet woenen(de) te eelwijt en(de)/
willem(me) ympens woenen(de) tsinte katlijne(n) wave(r) [en(de) woute(re)n de punde(re)] aut alle hue(re)/
saken questien ende gescillen die zij alsnu uuytstaen(de) heeft/
oft naemaels hebbe(n) sal moege(n) te verwae(re)n te mane(n) teyssche(n)/
optebue(re)n ende tontfangen In melio(r)i forma Cum p(otes)tate/
substitue(n)di Promitt(ens) rat(um) Salvo iusto calculo cor(am) oppe(n)dorp/
burg(imagistr)[o] hove nausnyde(re) scabinis octobr(is) xxi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-11 by Xavier Delacourt