SAL7383, Act: R°95.3-V°95.1 (134 of 715)
Search Act
previous | next
Act R°95.3-V°95.1  
Act
Date: 1489-10-23

Transcription

2021-02-04 by Walter De Smet
It(em) jan vleminck en(de) lysbeth vand(er) strate(n) zij wijf in p(rese)ntia/
hebben ghekint en(de) gheleden ope(n)baerlyck dat zij wettelyke/
v(er)cocht hebbe(n) gerardo de thimo al(ia)s va(n)de(r) male alle/
alsulcke(n) recht actie successie en(de) deel als hen e(n)nichssins/
toecomen en(de) v(er)storve(n) zijn bij en(de) na de doot jans wijle(n)/
vand(er) straten brueders als hij leefde der voirs(creven) lysbette(n)/
welcke recht actie successie en(de) deel den selve(n) wijle(n)/
ja(n)ne onlancx lede(n) toecomen en(de) verstorve(n) wae(re)n uut/
doode aerts wijle(n) de smet plattijnmek(er)s oem desselfs/
wijle(n) jans vand(er) strate(n) woenachtich als hij leefde ind(er)/
stadt van dornijke om en(de) voe(r) eene(n) zecke(re)n prijs d(air)aff/
de voirs(creven) gehuysche(n) hen bekint hebben wel en(de) volcomelijc/
v(er)nuecht en(de) betaelt te zijne Geloven(de) den selve(n) gerardo/
alle behulp en(de) bijstant te doene sond(er) hue(re)n cost soe v(er)re/
des behoiren en(de) behoeve(n) sal moghe(n) dat hij tott(er) selve(r)
//
huer(er) successien ombelet van yema(n)de(n) sal come(n) en(de) gerake(n)/
Et t(antu)m prout Met condicien oft namaels bevonden/
worde dat de voirs(creven) gehuysche(n) inde selve successie/
niet gericht en wae(re)n en(de) yemant and(er)s naerd(en)/
recht d(air)toe p(re)tendeerde dat sij alsdan den voirs(creven)/
gerard(en) sijn pe(n)ninghe(n) die hij d(air)om uutgegeven/
sal hebben restituee(re)n en(de) wed(er)geve(n) sullen en(de) hem/
d(air)af teghe(n) eene(n)yegelijcke(n) inne te staen(e) tot ewige(n)/
daghe(n) alsoe dat hem genoech zij cor(am) h(er)meys/
hove octobr(is) xxiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-11 by Xavier Delacourt