SAL7383, Act: V°1.2 (2 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°1.2  
Act
Date: 1489-06-25

Transcription

 by 
It(em) yde amele(n) werdinne jans crabbe cum tuto(r)e claes ende/
augustin crabbe bruede(re)n des voirs(creven) jans in p(rese)ncia hebbe(n) gekint/
wettelic vercocht te hebbene den pat(er) des godshuys vander/
halfstrate(n) tot behoef desselfs de porceelen van landen ende/
eygen(en) goeden naebescreve(n) toebehoiren(de) den voirs(creven) janne/
nu gevangen zijnde te weten(e) vier vie(re)ndeel lants gelegen/
onder winxele opt velt geheeten acht(er) den hoven tussche(n) de/
goede henricx de keyse(re) ter eend(er) zijden ende de goede der/
werdynnen claes opten berch ter ande(r) zijden Item noch een/
vie(re)ndeel lants dair bij gelegen op tzelve velt tusschen/
[vacat]/
Bekinnen(de) hen dairaf wettelic vernueght te zijne tot behoef des/
voirscr(even) jans om hem d(air)mede te lossen(e) Geloven(de) tvoirs(creven) godsh(uys)/
altijt ter manissen den voirs(creven) janne comen zijnde goede guedi(n)ge/
ende vestich(eit) bijden zelve(n) janne te doen doen(e) alsoe dat den/
zelve(n) genoech zall moegen wesen Et sat(is) cor(am) berge nausnyde(re)/
junii xxv
Contributors
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-10 by Xavier Delacourt